Ringerike Bioenergi AS er et selskap som leverer CO2 nøytral energi i form av varmt vann - oppvarmet ved hjelp av bioenergi.

 

Vår spesialitet er anlegg som er plassert i kundens umiddelbare nærhet, noe som innebærer reduserte anleggskostnader og fleksible anlegg. Vi leverer varmen på en varmeveksler som plasseres etter avtale med kunden. Vi tilpasser hvert enkelt anlegg slik at de tilfredsstiller kundens krav, både når det gjelder de tekniske løsningene og estetikk. Ved at vi er aktivt med i oppbygningen av anleggene, vet vi nøyaktig hvordan hvert enkelt anlegg er bygd opp og dette er en stor fordel når det kommer til drift og vedlikehold av anleggene.

 

Tenk nytt og la oss ta varmeproduksjonen for deg.